Tekstu rediģēšana, koriģēšana

Jebkādas nozares, satura, formāta, kvalitātes un apjoma tekstu rediģēšana un koriģēšana latviešu valodā.
Darbs ar gramatiku, stilistiku, teksta formatējumu, atbilstošu terminoloģiju. Literārā rediģēšana. Tekstu rediģēšana arī angļu un krievu valodā.
Milzīga pieredze darbā ar ES tiesību aktiem, tiesu spriedumiem, zinātniskiem rakstiem, bakalaura darbiem, maģistra darbiem, doktora grāda promocijas darbiem, patentiem, maketiem, līgumiem, grāmatām, filmu titriem, kalendāriem, gadagrāmatām, mājaslapām, mobilajām aplikācijām, tulkojumiem no dažādām valodām u.c.
Ātra darba izpilde, ņemot vērā nepieciešamos termiņus. Kvalitāte, precizitāte, individuāla pieeja. Konfidencialitāte garantēta.
Iespējama īstermiņa un ilgtermiņa sadarbība, iespēja slēgt līgumu.

Tulkojumi

Tulkojumi no angļu un/vai krievu valodas uz latviešu valodu. Teksta rediģēšana angļu un krievu valodā.
Darbs arī ar terminoloģiju. Operatīva darba izpilde. Kvalitāte, precizitāte, individuāla pieeja.
Konfidencialitāte garantēta.

Mājaslapu tekstu rediģēšana

Tīmekļa lapu tekstu ievadīšana, formatēšana, rediģēšana, papildināšana, pieredze darbā ar html kodu. Iespējams rediģēt tiešsaistē. Operatīva darba izpilde. Kvalitāte, precizitāte, individuāla pieeja.
Konfidencialitāte garantēta.

 

Kvalitatīva un produktīva sadarbība, ja nepieciešama profesionāla un pieredzējuša filologa – tekstu redaktora un korektora – konsultācija jebkura veida un tematikas tekstu koriģēšanā un rediģēšanā latviešu valodā, kā arī tulkojumiem no angļu vai krievu valodas uz latviešu valodu. Īpaša specializācija latviešu valodas jebkāda veida un formāta tekstu korektūrā un rediģēšanā, tostarp literārajā rediģēšanā.

vardotava.lv projekta dibinātāja ir latviešu valodas lingviste ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, strādājot ar tekstiem gan kā žurnāliste, gan kā redaktore, gan kā tulkotāja LR Saeimā, Latvijas Televīzijā, laikrakstā "Sieviete" un citur, bet visilgāk Valsts valodas centrā (bij. VA Tulkošanas un terminoloģijas centrs). Sadarbība ar valsts un privātām iestādēm.
Pieredze ar ES tiesību aktu, tiesu spriedumu, zinātnisko rakstu, doktora grāda promocijas darbu, patentu, maketu, līgumu, grāmatu, filmu titru, kalendāru, gadagrāmatu, mājaslapu, mobilo aplikāciju un citu tekstu tulkošanu un rediģēšanu.

Personīgie dati
Linda Kalniņa, e-pasts saziņai: vardotava@gmail.com
Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte. Humanitāro zinātņu bakalaura grāds latviešu filoloģijā
Darba pieredze - vairāk nekā 25 gadi

Papildu informācija

Tekstus var koriģēt un/vai rediģēt. Profesionālā līmenī to var darīt tikai profesionāls lingvists ar augstāko izglītību un darba pieredzi. Laba redaktora plusi ir citu valodu zināšanas, dažādu jomu un terminoloģijas pārzināšana, prasme atrast nepieciešamo informāciju, spēja pamanīt detaļas un strādāt ar liela apjoma tekstiem.

Teksta rediģēšana un koriģēšana ir valodas stila un pareizrakstības pārbaudīšana un labošana jau esošā dokumentā, failā, dažāda formāta sastādītā tekstā.

Korektūra ir kļūdu labošana (interpunkcija, ortogrāfija, gramatika, formatējums). Caurskatot tekstu, netiek pievērsta uzmanība stilam un labskanībai. Korektūru veic korektors, kuram attiecīgā ir dzimtā valoda.

Rediģējot tekstu, tiek labotas jēdzieniskas, stilistiskas, frazeoloģijas un terminu kļūdas. Ar to rediģēšana atšķiras no koriģēšanas – tas ir vairāk nekā teksta gramatikas pārbaude. Redaktors var strādāt gan ar oriģinālvalodas, gan tulkoto tekstu, mainot stilu un pieskaņojot to konkrētai auditorijai.

SIA "ENET"
Reģ. nr. 40003785745
PVN nr. LV40003785745
Nīcgales 46-168, Rīga, LV1035
vardotava@gmail.com